Lễ hội rượu vang Bordeaux 2012

 Trong vòng 4 ngày từ 28 tháng 06 đến 01 tháng 07  năm 2012, hơn 500.000 người đã tham dự lễ hội rượu vang quốc tế lớn nhất châu Âu tại thành phố Bordeaux, miền Tây Nam nước Pháp.  Đây là 1 sự

[ Read More ]