Mai Anh Bonbon Community Manager – Educative content

 

mai-anh-bonbonlala-van-hoa-phapMai Anh Bonbon

Community Manager  – Educative content 

” Il ne faut pas chercher le bonheur. Crée-le”
Đừng kiếm tìm hạnh phúc mà hãy tự tạo ra nó.

Mình là người năng động, cởi mở và luôn muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Phương châm sống của mình là ” Sống nhiệt tình-sống hết mình”, nên mỗi ngày trôi qua với mình là những trải nghiệm khác nhau. Yêu thích lĩnh vực truyền thông và rất yêu tiếng Pháp, mình mong muốn có thể truyền tình yêu với thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp này tới thật nhiều người.

 Liên hệ : bonbonlala.fr@gmail.com

Trang Facebook cá nhân 

Trang Linkedin

 

ĐỌC THÊM VỀ CHÚNG TÔI