xa nhà

Ừ thì…Tết xa

Lưu Nhựt Nam. Ừ thì sẽ không có gì quá to tát, nhưng tôi sẽ đón cái tết đầu tiên trên đất nước hình lục lăng như thế. Không biết từ hồi nào, trong đầu óc non nớt của tôi, Xuân và Tết là những gì

[ Read More ]